• Toàn bộ quy trình cổ phần hóa

 • Việc cổ phần hóa doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy trình sau đây:

 • Thursday, 18 February 2016, 09:03:40 PM
 • Giai đoạn 1: Xây dựng Phương án cổ phần hóa

  Bước 1: Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và Tổ giúp việc.

  Bước 2:  Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.

  - Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.

  - Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp.

  - Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của công ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

  - Lập dự toán chi phí cổ phần hóa theo chế độ quy định.

  - Lập phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

  - Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý.

  - Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cổ phần hóa.

  Bước 3:  Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

  Bước 4:  Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp.

  Ban Chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp.

  Bước 5:  Hoàn tất Phương án cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa

  Bước 1:  Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt và quy định tại Nghị định này.

  Bước 2:  Trên cơ sở kết quả đấu giá công khai hoặc kết quả bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp (nếu có) theo phương án đã duyệt.

  Bước 3: Căn cứ vào kết quả tổng hợp bán cổ phần cho các đối tượng theo quy định trong phương án cổ phần hóa, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp chuyển tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ theo quy định.

  Bước 4: Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định cử người làm đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước tiếp tục tham gia trong công ty cổ phần và chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Giai đoạn 3: Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

  Bước 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 3: Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên; TP. Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA