• Chuyển nhượng thầu

 • Chuyển nhượng thầu giữa nhà thầu phụ và nhà thầu chính

 • Wednesday, 07 June 2017, 01:54:14 PM
 • Theo luật Đấu thầu thì Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ cần phải được làm rõ, tại Khoản 35 Điều 4 Luật đấu thầu quy định:

  Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn.

  Và tại Khoản 36 Điều 4 Luật đấu thầu quy định:

  Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

  Việc nhà thầu chính và nhà thầu phụ cùng nhau tham gia một gói thầu có theo một tỷ lệ nào không? Hiện nay pháp luật về đấu thầu không quy định một mức tỷ lệ cụ thể về việc tham gia thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu phụ và nhà thầu chính và chủ đầu tư sẽ tự quyết định.

  Trường hợp khi tham gia dự thầu nhà thầu chính được phép sử dụng nhà thầu phụ theo một tỷ lệ nhất định quy định trong hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phụ này phải được nêu tên, giá trị thực hiện trong hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu chính được hiểu là đã chấp thuận nhà thầu phụ thực hiện gói thầu này.

  Nhà thầu chính được phép sử dụng nhà thầu phụ khác ngoài nhà thầu phụ đã kê khai và phải được chủ đầu tư chấp thuận. Giá trị phần công việc dành cho nhà thầu phụ này phải đảm bảo không quá 10% (hoặc không quá 50 tỷ đồng) giá trị sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hồ sơ dự thầu.

  Căn cứ Điểm a Khoản 8 Điều 89 của Luật Đấu về các hành vi bị cấm trong đấu thầu, trường hợp nhà thầu chính không kê khai nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu, sau đó chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết thì bị coi là vi phạm quy định và được hiểu là chuyển nhượng thầu

  Sau khi thực hiện hợp đồng, nhà thầu chính và nhà thầu phụ được kê khai năng lực khi tham gia dự thầu một gói thầu khác tùy và theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà được đánh giá là đạt hay không đạt.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  – Hotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA