• Đại diện cho thương nhân

 • Việc đại diện cho thương nhân được thực hiện theo các quy định của pháp luật về thương mại

 • Saturday, 23 May 2015, 04:18:12 PM
 • Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

  Đại diện cho thương nhân là một trong những hoạt động trung gian thương mại.

  Thương nhân bao gồm:

  - Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp,

  - Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và

  - Có đăng ký kinh doanh.

  Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm. Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.

  Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

  Do đó việc đại diện cho thương nhân là việc thương nhận đại diện thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sử chỉ dẫn của thương nhân đại diện và hưởng thù lao về việc đại diện.

  Việc đại diện giữa các thương nhân phỉa lập thành Hợp đồng đại diện. Các bên có thể thoả thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.

  Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi:

  - Bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc

  - Bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.

  - Bên đại diện được hưởng thù lao đối với hợp đồng được giao kết trong phạm vi đại diện. Quyền được hưởng thù lao phát sinh từ thời điểm do các bên thoả thuận trong hợp đồng đại diện.

  - Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên đại diện có quyền yêu cầu được thanh toán các khoản chi phí phát sinh hợp lý để thực hiện hoạt động đại diện.

  - Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được giao để bảo đảm việc thanh toán các khoản thù lao và chi phí đã đến hạn.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Đơn phương ly hôn, tranh chấp đất đai

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA