• Xác định thời điểm đóng thầu

 • Việc xử lý thời điểm đóng thầu được quy định cụ thể tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

 • Tuesday, 02 May 2017, 02:38:30 PM
 • Theo quy định tại khoản 41 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 thì thời điểm đóng thầu được xác định như sau:

  Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

  Tại Khoản 4 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP xử lý tình huống đấu thầu như sau:

  Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

  -Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

  Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

  - Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

  Đây là tình huống áp dụng trong đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng canh tranh mà có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Thời gian giải quyết không được quá 04 giờ kể từ thời điêm đóng thầu.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA