• Nội dung cơ bản của hợp đồng đại lý

 • Hợp đồng đại lý phải bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Saturday, 20 June 2015, 08:13:36 AM
 • Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Khi ký kết hợp đồng đại lý phải xác định Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý.

  Ngoài các quy định về thù lao đại lý, hình thức đại lý thì hợp đồng đại lý cũng cần phải chú ý đến thời hạn đại lý và phương thức thanh toán, các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

  Đối với Bên giao đại lý

  • Bên giao đại lý có các quyền sau:

  + Ấn  định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;

  + Ấn định giá giao đại lý;

  + Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;

  + Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;

  + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

  + Các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  • Bên giao địa lý có các nghĩa vụ sau:

  + Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;

  + Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;

  + Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;

  + Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

  + Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

  + Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  Đối với Bên đại lý

  • Bên đại lý có các quyền sau;

  + Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

  + Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

  + Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

  + Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

  + Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

  + Các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  • Bên Đại lý có các nghĩa vụ sau:

  + Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

  + Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

  + Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

  + Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

  + Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

  + Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

  + Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Vụ kiện đòi nợ, niêm yết đấu giá

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA