• Ủy thác thương mại

 • Ủy thác thương mại là hoạt động trung gian thương mại, cụ thể:

 • Tuesday, 03 February 2015, 10:20:14 PM
 • Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

  Như vậy, hoạt động ủy thác là hoạt động thương mại theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác. Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.

  Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.

  Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán. Các bên khi thực hiện việc ủy thác mua bán hàng hóa phải lập thành hợp đồng.

  Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác. Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau.

  Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc ủy thác mua bán hàng hóa như sau:

  - Đối với bên ủy thác:

  + Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật;

  + Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;

  + Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

  + Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

  - Đối với bên nhận ủy thác:

  + Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

  + Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.

  + Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

  + Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;

  + Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

  + Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

  + Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Tranh chấp cổ phần, thi hành án dân sự

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA