• Chuyển đổi Công ty có chuyển mã số thuế không

 • Khi chuyển đổi Công ty có chuyển mã số thuế không là câu hỏi mà nhiều khách hàng thường hỏi khi chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp

 • Tuesday, 07 November 2017, 02:54:12 PM
 • Theo Luật quản lý thuế năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế các năm 2012, 2014, 2016 thì  việc sử dụng mã số thuế được quy định tại Điều 28, cụ thể: “1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các giao dịch về thuế; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác…” và việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế theo quy định tại Điều 29 Luật Quản lý thuế:

  1. Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

  a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

  b) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

  2. Khi phát sinh trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

  3. Cơ quan thuế thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

  Việc chuyển đổi doanh nghiệp không dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp thì mã số thuế sẽ không bị chấm dứt hiệu lực, vẫn có hiệu lực áp dụng đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp không phải chuyển đổi mã số thuế.

  Để cụ thể vấn đề này Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016, về đối tượng áp dụng quy định rõ tại Điều 2 Thông tư như sau:

  “Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh) tại cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Doanh nghiệp).

  b) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế)…”

  Tại Điều 5 Thông tư quy định về việc cấp và sử dụng mã số thuế, cụ thể:

  “Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

  1. Cấp mã số thuế

  Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

  a) Tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này”

  2. Sử dụng mã số thuế

  Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế. Cụ thể:

  a) Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

  …..

  Tại Khoản 3 Điều này không quy định cho trường hợp chuyển đổi hình thức hoạt động

  3. Cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể

  a) Cấp mã số thuế cho người nộp thuế tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí:

  b) Cấp mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

  c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay)

  Do đó có thể thấy, việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các Doanh nghiệp không phải chuyển đổi mã số thuế vì mã số thuế cấp duy nhất để sử dụng ổn định trong suốt quá trình hoạt động và không bị chấm dứt nếu không chấm dứt hoạt động.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA