• Thủ tục khởi kiện người quản lý doanh nghiệp

 • Người quản lý doanh nghiệp có thể bị khởi kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014

 • Friday, 04 May 2018, 11:30:19 AM
 • Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

  - Chủ doanh nghiệp tư nhân,

  - Thành viên hợp danh,

  - Chủ tịch Hội đồng thành viên,

  - Thành viên Hội đồng thành viên,

  - Chủ tịch công ty,

  - Chủ tịch Hội đồng quản trị,

  - Thành viên Hội đồng quản trị,;

  -  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và

  - Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm, dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

  - Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật Doanh nghiệp (quy định về trách nhiệm của thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc);

  - Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao;

  - Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;

  - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

  Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh

  Dịch vụ thành lập, sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com;         www.luatdoanhgia.vn    

  Email: luatdoanhgia@gmail.com;    luatsungothethem@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA