• Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức và quản lý như sau:

 • Friday, 13 April 2018, 04:29:21 PM
 • Dịch vụ: Thành lập công ty nhanh nhất; Bảo đảm pháp lý cho công ty; Thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

  Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

  Mô hình thứ nhất:

  - Đại hội đồng cổ đông,

  - Hội đồng quản trị,

  - Ban kiểm soát và

  - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  Như vậy nếu có từ 11 cổ đông hoặc có dưới 11 cổ đông nhưng có 1 cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần thì bắt buộc phải có Ban Kiểm soát.

  Mô hình thức hai:

  - Đại hội đồng cổ đông,

  - Hội đồng quản trị và

  - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

  Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

  Như vậy cần có những quy định cụ thể về thành viên hội đồng quản trị là thàh viên độc lập? thành viên độc là là như thế nào? độc lập với ai?

  Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty;

  Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA